menu

BENÁTKY

Město malířů, lagun, ostrovů a ostrůvků, gondol, masek a karnevalu – to jsou italské Benátky... mají slavnou historii a přitažlivou současnost...

Svou atmosférou lákají turisty v létě, ale i v zimě (i když dnes méně). V laguně Jaderského moře leží hlavní město kraje Veneto (Benátska) Benátky. Rozprostírá se přibližně na 118 ostrovech. Na našem webu se dozvíte o zajímavostech Benátek a nejznámějších památkách jako Bazilika sv. Marka, Náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, kanál Grande, most Ponte di Rialto. Benátky patří mezi klenoty lidské civilizace chráněné organizací UNESCO. Jejich obnova, ale hlavně ochrana před postupným propadáním do slaných vod kanálu vyžaduje nemalé finanční prostředky. Město leží prakticky na vodě, na sypkém povrchu v úrovni mořské hladiny. Je třeba zabránit rozkladu města zespodu. Vždyť romantika, kterou tady prožíváte, když přijedete lodí nebo gondolou k můstku, který vás zavede přímo do hotelu nebo obytného domu, posezení v zahrádce, která visí kousek nad vodou, procházka po břehu kanálu, kde vám voda cáká na nohy nebo po můstku, pod kterým stěží projede loď – nesmí zmizet jako mávnutí proutkem.

V CENĚ VŠECH EUROVÍKENDŮ JE PRIVÁTNÍ TRANSFER SOUKROMÝM MOTOROVÝM ČLUNEM Z LETIŠTĚ DO HOTELU A ZPĚT, KTERÝ JE ZÁRUKOU JEDINEČNÉHO ZÁŽITKU :-)


ZAJÍMAVÁ MIÍSTA K NAVŠTÍVENÍ V BANÁTKÁCH

Canal Grande

Asi nejslavnější místo v Benátkách, které většina turistů navštíví hned jako první. Kanál funguje jako dopravní tepna. Je dlouhý asi čtyři kilometry a táhne se starobylým centrem Benátek ve tvaru S. Dále je možné se vydat pěšky nebo využít zastávek vaparreta (parník) a vydat se na cestu po vodě.


Piazza San Marco

Náměstí svatého Marka je asi nejznámější místo celých Benátek, kde se scházejí turisté i místní lidé. Vzniklo již v 9. století a dříve se zde nacházela klášterní zahrada s potokem. Dnes je politickým a náboženským srdcem Benátek. Na náměstí najdeme nejen jednu památku, kterou je třeba vidět, ale okolní budovy lemující náměstí jsou krásné a dotvářejí tak celý vzhled náměstí. Náměstí je celé opravdu zajímavé a výjimečné. Je nejníže položeným místem Benátek, kde každoročně mezi říjnem a březnem dochází k zaplavení. Po rozeznění sirén musejí obchodníci postavit bariéry pro ochranu krámků a městští metaři položit na nízko položená místa dřevěná prkna.


Bazilika svatého Marka

Baziliku najdeme samozřejmě na stejnojmenném náměstí. Je ukázkou byzantské architektury z 9. století. Hned po příchodu na náměstí vás určitě zaujme svou výjimečností. Původně byla postavena pro uložení ostatků patrona města, sv. Marka. Její výstavba začala v roce 828, avšak v průběhu let prošla několika rekonstrukcemi. I přes rekonstrukce si zachovala byzantský vzhled a dodnes je nejzachovalejším úkazem byzantské architektury.  Střecha je tvořena pěti kopulemi a průčelí je zastřešené dalšími osmi menšími. Průčelí má pět oblouků, které jsou zdobené křesťanskými prvky, sochami a mohutnými sloupy. Nachází se zde i bronzové čtyřspřeží, které bylo do Benátek dovezeno křižáky z Konstantinopole. Původně bylo používané hlavně v Římě. Interiér je taky nádherně zdobený a to hlavně mozaikami. Nepřehlédnutelnou a úchvatnou částí je oltář Pala d’Oro, který ukazuje úžasnou práci zlatotepců. Oltář i vnitřním muzeem je možné vidět za poplatek, ale zbytek interiéru je k prohlédnutí zdarma.


Palazzo Ducale

Další úžasná památka, kterou uvidíme na náměstí sv. Marka. Dóžecí palác je architektonickým unikátem obdivovaným lidmi z celého světa. Fasáda nese prvky benátské gotiky i narůžovělou barvu. Za dob vzniku náměstí zde stávala pevnost, která ale dvakrát vyhořela. Dnešní palác se začal stavět v roce 1314 a stavba trvala dalších sto let. Ten byl poté k dispozici benátské vládě a benátským dóžatům. Po rozpadu republiky roku 1797 měl palác velké množství využití od mučírny až po sídlo tajné policie. Palác je známý nejen díky barvě fasády, ale i sloupy a mramorovými vzory. Na krajích se nachází dva červené sloupy, které jsou dle pověsti pošpiněny krví zde mučených zločinců. Vedle hlavního vchodu jsou k spatření tzv. Tetrarchy. To je skupina rytířů, které údajně pocházejí až ze 4 století. Uvnitř paláce budete uchváceni největší olejomalbou světa, Tintorettův ráj z roku 1592, která je k vidění v sále Sala del Maggior Consiglio. V průběhu prohlídky paláce uvidíte i vězení nebo hladomornu, kde byl vězněn i slavný benátský svůdník Casanova. Ten je pohřben na Valdštejnském zámku v Duchcově, kde působil jako knihovník.


Torre del’Orologio

Na náměstí se dále nachází renesanční hodinová věž. Každou hodinu zde bronzové sochy mouřenínů odbíjí čas. Pří svátku Tří králů a Nanebevzetí Páně zde probíhá každou hodinu procesí Tří králů v čele s andělem. Podle pověsti byly tvůrcům orloje vypíchnuty oči, aby nemohli zhotovit repliku.


Campanile

Kampanila je téměř sto metrů vysoká zvonice, kam je možné vyjet výtahem a užít si ohromující podívanou na Benátky a benátskou lagunu. Dříve byla zvonice pozorovatelnou, mučírnou a majákem, která se v roce 1902 náhle zřítila. Poté byla znovu vybudována dle plánů z 16. století.


Ponte di Rialto

Pád dvou předchůdců má za následek postavení jednoho ze tří nejslavnějších mostů Benátek. Tento patří k těm nejromantičtějším a hlavně nejfotografovanějším mostům světa. Je pojmenován po nedalekém tržišti a překlenuje nejslavnější vodní cestu Benátek, Canal Grande. První most, který zde stával byl plovoucí a nebyl příliš kvalitní. Později byl nahrazen mostem dřevěným, který nedokázal odolat požáru a ani náporu lidí sledující přehlídku lodí. Proto se v 16. století začal stavět most, který známe dnes. Jeho architektem byl Antonio da Ponte, který žil ve Vatikánu a byl švýcarského původu. Jeho návrh byl převratem v dopravě po vodě. Tento most umožňoval současně přechod lidí i plavbu lodí. Oblouk mostu je vysoký přes 7 metrů a široký 23 metrů. Most celkově měří 48 metrů, což je na malé město jako Benátky poměrně hodně.


Ponte dei Sospiri

Most nářků je druhým ze tří oblíbených mostů Benátek. Most je postaven z vápence a je dílem architekta Antonia Contina. Jeho stavba vznikla v roce 1600 a měla strategický původ. Spojoval totiž soud v Dóžecím paláci přímo s budovou vězení. Most byl dle své funkce i pojmenován a to básníkem Lordem Byronem. Procházka přes most byla to poslední co vězni z Benátek viděli. Stejně pojmenované mosty mají i jiné města světa jako Stockholm, Frankfurt nebo Cambridge a Oxford.


Most Ponte dell’Accademia

Pro úplnost je důležité zmínit i třetí most. Ten stejně jako Ponte di Rialto přemosťuje Canal Grande. Je nejmladším mostem, který byl poprvé postaven v roce 1854. Původně byla konstrukce železná, ale stav se zhoršil a most měl být přestaven na kamenný. Avšak návrh nebyl nikdy realizován a roku 1933 byl otevřen most dřevěný. Ani ten se dlouho neudržel a proto se tu dnes nachází opět most kovový. Most je oblíbený hlavně při západu slunce, kdy se zde naskytne krásný výhled na město.


San Giorgio Maggiore

Tento kostel najdete na stejnojmenném ostrově. Kostel postavil slavný architekt Andrea Palladio. V kostele byl roku 1799 zvolen Papež Pio VII a dodnes je možné uvnitř spatřit kamna, kde byly spalovány hlasovací lístky kardinálů. Interiér kostela je zdoben pracemi Sebastiana Ricciho nebo Tintoretta. Také máte možnost navštívit vež, která vám poskytne krásný výhled na náměstí svatého Marka a na celé Benátky.


Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari

Velice slavná Bazilika, která je navštěvována hlavně díky bohatému interiéru a hrobkám slavných osobností. Stavit se začalo ve 13. století, kdy se zde usadili františkáni. Ve 14. a 15. století byla původní budova kláštera rozšířena a přestavěna. V průběhu byla i výzdoba a celý interiér vytvořen ve františkánském stylu učení, tedy velmi skromně. Majetkem řádu byl chrám až do roku 1810, kdy ho Napoleon Bonaparte zabavil a utvořil z něj obyčejný farní kostel. Roku 1926 byl kostelu, tehdejším papežem Piem XI., udělen titul bazilika. Bazilika se skládá ze tří lodí, kde můžete vidět nádherný portál z 15. - 16. století, zdoben sochami z istrijského mramoru. Součástí stavby je i velká zvonice, která je druhou nejvyšší věží Benátek. Při vstupu dovnitř si můžete všimnout plátna od Belliniho, nazvané triptych Madona s dítětem a svatými. Nejznámější dílo je Assunta od Tiziana, které je umístěno na hlavním oltáři. Co se týče hrobek, můžete zde vidět hrobku Claudia Monteverdiho, Tiziana nebo Francesca Foscariho. Antonio Canova zde má také svojí hrobku, ve které je uložené jeho srdce a zbytek ostatků je pohřben v jeho rodišti.


Scuola di San Rocco

Nachází se na malém náměstí Campo San Rocco, kde stojí i stejnojmenný kostel. Budova je postavena ve stylu benátské renesance a pochází z let 1524 – 1560. Uvnitř skrývá obrazy od Tintoretta. Scuola Grande byla založena na počest svatého Rocha, který působil jako charitativní instituce pečující o choré.


 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA K NAVŠTÍVENÍ V OKOLÍ BENÁTEK

Ostrov Murano

Na severozápad od Benátek najdeme několik ostrovů, které jsou vzájemně propojeny mosty, a které se nazývají Murano. Ostrov je známý díky výrobě skla, která nese stejné jméno. Murano vynikalo svojí kvalitou a vyrobeným množstvím, že se výroba přesunula z Benátek sem. Ty nejlepší vyrobené kusy je možné vidět v Museo del Vetro. Návštěva ostrova je pohodový jednodenní výlet, kam se lze dostat linkovým člunem č. 42.


Ostrovy Torcello a Burano

Dříve slavné a důležité ostrovy, které v dnešní době připomínají spíše benátský venkov. Dříve zde žili tisíce obyvatel a dnes už jen desítky. Avšak na ostrovech stále najdete středověké stavby, které stojí za prohlédnutí. Burano se těšilo rozkvětu v době renesance, kdy výroba a vývoz krajky do celého světa udělali své. Stále se tu nachází krásné pestrobarevné domy, které jsou cílem mnoha fotografů a čekají na další. Na ostrovy se dá dostat linkovým člunem z Fondamenta Novo nebo z ostrova Murano.


Ostrov Lido

Tento ostrov je především využíván pro relax na pláži a koupání se v moři. V samotných Benátkách není ani jedna pláž a tak všichni vyrážejí na ostrov Lido, kde je pláží více. Mimo jiné se zde nacházejí i obchůdky, takže si můžete den zpříjemnit drobnými nákupy. K odpočinku můžete využít buď soukromých nebo veřejných pláží. Ty soukromé jsou za poplatek, ale nabízejí veškerý komfort jako šatny, wc, sprchy, lehátka nebo slunečníky. Veřejné jsou zdarma, ale bývají více znečištěné a bez veškerého zázemí.


Padova

Tentokrát už se přesuneme na pevninu, kde se asi hodinu jízdy z Benátek nachází město Padova. Město skrývá původní středověké památky včetně Padovské univerzity, která patří k nejstarším na světě. Na lékařské fakultě lze stále vidět původní učební pomůcky a přednáškové sály včetně děsivé pitevny. Z památek tu můžete navštívit ještě Baziliku sv. Antonína, Dóm a Palazzo della Ragione nebo kapli Scrovegni. Také se zde nachází nejstarší botanická zahrada na světě, která byla dříve využívána lékařskou fakultou univerzity.


Lago di Garda

Jezero se sice nachází o něco dál z Benátek, ale za navštívení určitě stojí. Z Benátek je to sem asi dvě hodiny cesty, ale výsledek stojí za to. Jezero je rájem sportovců, ale nabízí i krásné výhledy, koupání nebo historii. Kdo je trochu akčnější může navštívit jeden z nejlepších evropských zábavních parků, Garda Land. Čeká vás tu zábava pro celou rodinu, od nejmenších až pro adrenalinové nadšence. Při cestě k jezeru nebo zpět do Benátek byste měli využít chvíle času a zavítat i do Verony, kde můžete vidět nejznámější balkon na světě, známý z Romea a Julie.


 

Zájezdy destinace BENÁTKY

DANIELI, A LUXURY COLLECTION HOTEL *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 24 790,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
BAUER PALAZZO *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 16 190,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
CENTURION PALACE *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 14 890,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
HILTON MOLINO STUCKY VENICE *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 16 490,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
SPLENDID VENICE ****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 14 790,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 22 190,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
PALAZZINA *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 20 490,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
BAGLIONI HOTEL LUNA *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 18 290,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
RIALTO ****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 12 590,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
RELAIS PIAZZA SAN MARCO ****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 14 790,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
PRINCIPE VENEZIA ****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 13 390,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
BELMOND HOTEL CIPRIANI *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 23 290,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
THE GRITTI PALACE *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 51 790,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel
LONDRA PALACE *****
BENÁTKY
od 2 nocí
od 23 990,- Kč
Eurovíkend ~ Letecky
Hotel